Mijn manier van werken

Werkwijze

Hieronder bespreken we de werkwijze van de business/performance coaching die we samen aangaan. Het 3-stappenplan dat we doorlopen, is voor iedere ondernemer gelijk, maar de invulling ervan is afgestemd op jouw persoonlijke en zakelijke wensen en doelen.

Hoe we die wensen en doelen bepalen? Met name door met elkaar in gesprek te gaan. Ik hoor graag wat je drijfveren als ondernemer zijn, waar je trots op bent en wat volgens jou anders of misschien zelfs beter kan. Samen kijken we vooruit en bepalen we waar je over bijvoorbeeld een jaar wilt staan.
We werken aan een combinatie van zakelijke en persoonlijke doelstellingen, want ik geloof erin dat een goede fysieke en mentale gesteldheid onlosmakelijk verbonden zijn aan het succes van je business.

Plan van aanpak

In de eerste stap stellen we samen een plan op aan de hand van de wensen voor jouw onderneming. Zaken die bijvoorbeeld altijd aan de orde komen in deze fase zijn:

  • De (gewenste) bedrijfsactiviteiten en het productaanbod
  • Een omschrijving van jouw ideale klant
  • Het verdienmodel en de optimalisatie hiervan
  • Persoonlijke doelstellingen

Daarna maken we een tijdsplanning met hoofd- en subdoelen. Met deze planning kunnen we gericht bepalen wanneer er wat moet gebeuren en op welk moment. Als de planning rond is hebben we een sterke basis staan en kunnen we aan de slag!

Doorlopende coaching

Hierna volgt de coachingsfase, waarin ik je als business coach ga begeleiden om je gestelde doelen te behalen. Ik ben hierin niet alleen een stok achter de deur, maar ook een luisterend oor. Twijfel je aan
iets of wil je even sparren over een idee, bel mij op, daar ben ik je coach voor!

Daarnaast spreken we altijd maandelijks met elkaar af op een locatie naar keuze. Dat kan bij jou of mij op kantoor of we
kunnen zelfs een frisse wandeling door het bos maken. Als het maar een rustige omgeving is waar we open en eerlijk met elkaar kunnen praten.

Accountability en evaluatie

Als we samen doelen opstellen met een deadline dan hou ik jou daaraan: accountability coaching noemen we dat. Zie mij als een stok achter de deur – altijd vriendelijk, maar streng als het moet.

Wanneer de planning voor een bepaalde periode afloopt, gaan we evalueren: wat ging goed en wat kan beter. Na de evaluatie gaan we – met de kennis en ervaringen die we opgedaan hebben – terug naar fase 1 en maken we opnieuw een planning voor een nieuwe periode. Deze cyclus blijft zich herhalen tot het einddoel bereikt is. Het is een hele fijne, efficiënte en overzichtelijke manier van
werken die veel ondernemers rust en voldoening geeft.